วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

[PC] GTA San Andreas


ความต้องการของระบบ
เสป็คขั้นต่ำสำหรับเกม
OS: Windows Vista – Service Pack 1 / XP – Service Pack 3
Processor: Intel Core 2 Duo 1.8Ghz, AMD Athlon X2 64 2.4Ghz
Memory: 1.5GB, 16GB Free Hard Drive Space
Video Card: 256MB NVIDIA 7900 / 256MB ATI X1900

เสป็คแนะนำสำหรับเกม
OS: Windows Vista – Service Pack 1 / XP – Service Pack 3
Processor: Intel Core 2 Quad 2.4Ghz, AMD Phenom X3 2.1Ghz
Memory: 2 GB (Windows XP) 2.5 GB (Windows Vista)
18 GB Free Hard Drive Space
Video Card: 512MB NVIDIA 8600 / 512MB ATI 3870


FULL GAME